5-12. évfolyam kép

5-12. évfolyam

DIÁKMATINÉ - Szemléletformáló program a Vakok kertjében

Minden hónap negyedik keddjén, 9:00-10:00 / 10:30-11:30
Ajánlott korosztály: 1.-12. osztály


Szeretettel várunk mindenkit a Millennium Háza és a Vakok Általános Iskolája közös szervezésében a városligeti Vakok kertjében tartandó szemléletformáló foglalkozásainkra, melyek fő célja, hogy az ép látású gyermekek közelebbről ismerhessék meg a látássérült emberek mindennapi életét.
A játékos foglalkozásokon a diákok bekötött szemmel, saját élményeken keresztül kipróbálhatják a vak és gyengénlátó emberek életét megkönnyítő segédeszközöket, megismerkedhetnek a Braille írással, valamint izgalmas (illatos és lábbal tapintható) kihívások elé nézhetnek a kert gyógynövényeinek és különböző érdekes talajtípusainak köszönhetően.
Mindemellett személyesen találkozhatnak látássérült emberekkel, akikkel őszintén beszélgethetnek az őket érintő problémákról, nehézségekről, de arról is, hogy miként élhet valaki a fogyatékossága által állított korlátok ellenére kiegyensúlyozott, tartalmas életet.
Szeretnénk elősegíteni mindezzel a felnövekvő generáció látássérült emberekhez való pozitív viszonyulásának kialakulását, annak a szemléletmódnak az elsajátítását, amellyel elsősorban emberként tudnak tekinteni a valamilyen akadályozottsággal élő személyekre, akiknek ez a különbözőségük csupán az egyik tulajdonságuk a sok közül.
 

DIÁKMATINÉ - Tananyaghoz kapcsolódó vetített előadás gimiseknek

A történelmi ismeretek elmélyítésére szolgál a Mille Diákmatiné sorozat, melynek keretében tárlatvezetőink vetített előadásokat tartanak három különböző témakörben: Habsburgok Magyarországon, időutazás a reformkortól a századfordulóig, valamint a Millenniumi ünnepségsorozat. Az előadások hatékonyan segíthetik az érettségiző diákok felékszülését a történelem vizsgára, de az általános iskolás tanyagot is kiegészíthetik.

Témáink

1. Áldás és átok - Habsburgok Magyarországon

Minden hónap első keddjén 9:30-10:30
Ajánlott korosztály: 9.-12. osztály


Az előadás során első sorban a Habsburgok európai és magyarországi szerepéről lesz szó, felemelkedésüktől bukásukig. Felidézzük Magyarország utolsó aranykorát a XIX. század második felében, és a Habsburg dinasztia küldetéstudatát többek között a török elleni harcok vagy az ellenreformáció terjesztése tekintetében. Tanúi leszünk egy új nőideál születésének Erzsébet királyné személyében, valamint megismerjük Rudolf koronaherceg jelentőségét, tragikus sorsát, és vízióját egy új Európáról.
Az előadás művészeti workshoppal is kiegészíthető.
#Rudolf trónörökös #Habsburg dinasztia #Wittelsbach Erzsébet, Sissy

2. Feltalálók és találmányok - Időutazás a reformkortól a századfordulóig

Minden hónap második keddjén, 8:00-9:00 / 9:30-10:30
Ajánlott korosztály: 7.-8. osztály


A XIX. század a gazdasági, politikai életben, de legfőképpen a tudományok világában hozott gyors változásokat. A mai szemmel hihetetlennek tűnő fejlődés, hazánkban az 1830-as évektől kezdődött el. A technikai fejlődéssel együtt járt az iparosodó területek és a közlekedés átalakulása, a nagyvárosok létrejötte és az életminőség javulása is. A változásokat, találmányaikkal és újításokkal magyar tudósok, feltalálók is segítették. Magyarországon a reformkorban 1842-ben volt az „Első magyar iparműkiállítás”. A kiegyezés után 1885-ben rendeztek nagyszabású kiállítást a nagyközönségnek és helyszínül a Városligetet választották. Ekkor már ismerjük Irinyi zajtalanul gyúló foszforos gyufáját, Jedlik feszültségsokszorozóját és Puskás Tivadar is felvetette a telefonközpont eszméjét. A Mille előadásán a XIX. századi visszatekintés megmutatja, hogy a hazai műszaki fejlesztések hogyan hatottak és hatnak ma is a világra és mindennapjainkra. 
#reformkor #technikai vívmányok #iparosodás #közlekedés #nagyvárosok kialakulása 
 

3. Millenniumi Ünnepség, avagy 125 éves anekdoták, érdekes történetek Budapest és a Városliget életéből

Minden hónap harmadik keddjén, 8:00-9:00 / 9:30-10:30
Ajánlott korosztály: 9.-12. osztály


Betekintést kaphatunk, hogyan indult Budapest világvárossá válása és felzárkózása Bécshez. Az előadás a dualizmus korának egyik meghatározó eseménye, a millenniumi ünnepségsorozat részletein vezeti végig a hallgatókat. A fényképekkel gazdagon illusztrált előadás kézzel fogható közelségbe hozza a diákok számára, hogy mit jelentett a valóságban Budapest egyesítése és a fél évig tartó ünnepségsorozat. Az előadásnak nem célja, hogy még több, megtanulandó ismeretet közvetítsen, hanem hogy meglepő, talán sosem hallott, érdekes történeteken keresztül világítson rá a korabeli mindennapokra. Így például kiderül, hogy Ferenc Józsefnek hol és miért volt külön helyisége a kiállításon, miért olyan a földalatti nyomvonala, amilyen, milyen marketing fogásokkal igyekeztek egyre több nézőt vonzani az eseményre, hogy ne legyen veszteséges, és egy-egy épület miért okozott diplomáciai botrányt. Ezek mellett fény derül a korabeli sport és korcsolyázási szokásokra és az ünnepségre felépített pavilonok későbbi sorsára is. Az előadás kiemelt célja, hogy elszakadva a tankönyvekből ismert politikai eseménytörténet sodrásából a megélt valóságot ismertesse meg a gyerekekkel.
#kiegyezés #dualizmus #Osztrák-Magyar Monarchia #Budapest egyesítése #Millennium #urbanizáció